Predstavitev
Sekcija za splošno vadbo Društva za šport in rekreacijo Mežica organizira vadbo za najmlajše predšolske in osnovnošolske otroke.

Vadba za najmlajše s prvinami motoričnih spretnosti poteka v mali telovadnici in sicer ob sredah v dveh skupinah od 16. do 17. ure in od 17. do 18. ure. Vaditeljica vadbenih skupin je Maša Permanšek.

Avtor: Urh Lednik